Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Los Padellos!

Deze algemene voorwaarden leggen de regels en voorschriften vast voor het gebruik van de website van Los Padellos, gelegen op www.lospadellos.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van Los Padellos als u het niet eens bent met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en akkoord gaat met de voorwaarden van het bedrijf. "Het Bedrijf", "Wij", "Ons" en "Onze" verwijzen naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de door het bedrijf vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan, heersend recht van nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als inwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door Los Padellos te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Los Padellos B.V.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker op te halen voor elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden te activeren om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Los Padellos B.V. en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Los Padellos. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze van Los Padellos voor uw eigen persoonlijk gebruik openen, onderworpen aan beperkingen die zijn ingesteld in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

Materiaal van Los Padellos herdistribueren Materiaal van Los Padellos verkopen, verhuren of in sublicentie geven Materiaal van Los Padellos reproduceren, dupliceren of kopiëren Inhoud van Los Padellos herverdelen

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Los Padellos B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Comments niet voordat ze op de website verschijnen. Comments weerspiegelen niet de meningen en opvattingen van Los Padellos B.V., zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Comments weerspiegelen de meningen en opvattingen van de persoon die hun meningen en opvattingen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Los Padellos B.V. niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Comments op deze website.

Los Padellos B.V. behoudt zich het recht voor om alle Comments te controleren en om alle Comments te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U verklaart en garandeert dat:

U het recht heeft om de Comments op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hiervoor heeft; De Comments geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij; De Comments geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onrechtmatig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy De Comments niet zullen worden gebruikt om zakelijke of commerciële activiteiten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent hierbij Los Padellos B.V. een niet-exclusieve licentie om uw Comments te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan ​​uw Comments te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Online directory-distributeurs mogen linken naar onze website op dezelfde manier als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en Breed erkende bedrijven in het systeem, behalve organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheids-winkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die mogelijk niet linken naar onze website.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen overwegen en andere linkverzoeken goedkeuren van de volgende typen organisaties:

Algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen; dot.com community-sites; verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen; online directory-distributeurs; internetportalen; accountants-, juridische en adviesbureaus; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig doet lijken op onszelf of op onze erkende bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve records heeft bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Los Padellos B.V. compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Los Padellos B.V.. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens, evenals de URL van uw site, een lijst met URL's waarvan u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen hyperlinken naar onze website als volgt:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo van Los Padellos B.V. of ander artwork is toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsovereenkomst voor handelsmerken.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Geen enkele link mag verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van Rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en deze linkende voorwaarden en bepalingen te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we staan ​​niet garant voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle voorstellingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; Beperk een van onze of uw aansprakelijkheden op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of Sluit een van onze of uw aansprakelijkheden uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regeren alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.